Nye takster og endringer fra 1. Juli 2022

Nye takster og endringer fra 1. Juli 2022

Publ: 04.07.2022
Helsedepartementet og Helsedirektoratet har nå lagt ut de nye takstene som gjelder fra 01.07.2022, og oppdatert regelverket i forhold til de endringene som er gjort. Følgende endringer er gjort i forskriften: Punkt...
PFF og NFF gikk fra takstforhandlingene

PFF og NFF gikk fra takstforhandlingene

Publ: 16.06.2022
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) valgte sammen med Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) å forlate forhandlingsbordet i helse- og omsorgsdepartementet sent onsdag kveld. PFF mener ikke statens tilbud var tilstrekkelig til å dekke inn de store kostnadsøkningene...
BEAST: Bedre og tryggere retur til idrett etter fremre korsbåndsoperasjon

BEAST: Bedre og tryggere retur til idrett etter fremre korsbåndsoperasjon

Publ: 04.06.2022
Better And Safer Return to Sport (BEAST) er et prosjekt som ble satt i gang for å ta bedre vare på de ikke-profesjonelle utøverne, slik at også disse kan komme...
PFF’s krav til takstforhandlingene

PFF’s krav til takstforhandlingene

Publ: 13.05.2022
PFF innleverte sine krav til årets takstforhandlinger mandag den 12.05.2022. På det tidspunktet var ikke viktige forutsetninger for beregning av rammen på plass, rammen fastsettes derfor noe senere og fremgår...
Nytt fagblad i digital versjon

Nytt fagblad i digital versjon

Publ: 12.05.2022
Årets andre fagblad har akkurat nådd postkassene, og bladet kan også lastes ned og leses digitalt via denne linken: https://www.fysioterapi.org/aktuelt-fagbladet/fysioterapi-i-privat-praksis I denne utgavan kan du blant annet lese om oppfølging etter keisersnitt...
Forslag om henvisningsrett til bildediagnostikk for fysioterapeuter

Forslag om henvisningsrett til bildediagnostikk for fysioterapeuter

Publ: 21.04.2022
PFF sender forslag til Helse- og omsorgsdepartementet om at fysioterapeuter gis utdanning i henvisning til bildediagnostikk og gis en slik rettighet innen bestemte rammer. PFF fremmer forslag om at fysioterapeuter gis...
PFF med mange gode innspill under årets samarbeidsmøte med Helsedirektoratet

PFF med mange gode innspill under årets samarbeidsmøte med Helsedirektoratet

Publ: 30.03.2022
PFF og Helsedirektoratet/HELFO avholdt i dag sitt årlige samarbeidsmøte om regelverk, oppgjør og funksjonen av den kommunale fysioterapitjenesten. Møtets agenda var bygget opp om innspill fra begge partene i møtet....
Hvilke øvelser er best i forebygging av hamstringsskader hos idrettsutøvere?

Hvilke øvelser er best i forebygging av hamstringsskader hos idrettsutøvere?

Publ: 29.03.2022
Mange vil forbinde hamstringsmuskulaturen med skader. Disse musklene er spesielt utsatt for strekkskader og avrivninger, særlig i eksplosive idretter som sprint og hoppøvelser, som krever at det mobiliseres mye kraft...
Løping og kneartrose

Løping og kneartrose

Publ: 04.03.2022
Symptomatisk kneartrose er en vanlig tilstand i klinisk praksis. Fysisk aktivitet og trening er viktige tiltak ved slike plager, samtidig som det finnes oppfatninger om at enkelte treningsformer helst bør...
Dobbeltautorisasjon av manuellterapeuter?

Dobbeltautorisasjon av manuellterapeuter?

Publ: 02.03.2022
Hvordan skal manuellteraputer med dobbelt autorisasjon håndteres som søkere på ledige driftshjemler? Og hvordan skal en dobbelt autorisasjon hjelpe på «fastlege krisen»? Etter 8 år i «dvale» søker MNF igjen...
Årets første fagblad

Årets første fagblad

Publ: 01.03.2022
Årets første utgave av Fysioterapi i Privat Praksis er nå i postkassene! Fagbladet kan også leses digitalt her på våre nettsider: https://www.fysioterapi.org/aktuelt-fagbladet/fysioterapi-i-privat-praksis I denne utgaven kan man lese om løping og kneartrose, meniskkirugi...
Anbefaling om smittevern

Anbefaling om smittevern

Publ: 09.02.2022
PFF vil informere om hvilke smitteverntiltak som er aktuelle i dagens situasjon ved trening, behandling i grupper, samt ved individuell behandling. For detaljert informasjon se FHI sine anbefalinger for helsevirksomheter med...
Forrige
1
...
2
3
4
...
12
Neste
Sponsorer
2